இந்தியாவில் டூகீ மொபைல் விலைப்பட்டியல்

43 மொபைல் கண்டறியப்பட்டது
இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து டூகீ மொபைல் ஃபோன்களின் விலை பட்டியல் மற்றும் பல்வேறு ஆன்லைன் ஸ்டோர்களில் இருந்து ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் மற்றும் ஃபீசர்ஸை 91mobiles தமிழ் இல் காணலாம். பயனர் ரெவியூஸை படிக்கவும், மொபைல் விலைகளை ஒப்பிடவும் மற்றும் கேள்விகளைக் கேட்கவும்.
பொருள் இல்லை
டூகீ எஸ்60 லைட் price in India
73%

டூகீ எஸ்60 லைட்

ஆண்ட்ராய்டு வி7.0 (நௌகாட்)
பொருட்களை இல்லை
18,999
 எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ்
 • டிஸ்ப்ளே • கேமரா
 • பேட்டரி
 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்
  பொருள் இல்லை
  டூகீ எஸ்60 price in India
  75%

  டூகீ எஸ்60

  ஆண்ட்ராய்டு வி7.0 (நௌகாட்)
  பொருட்களை இல்லை
  26,999
   எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ்
 • டிஸ்ப்ளே • கேமரா
 • பேட்டரி
 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்
  டூகீ பிஎல் 12000 price in India
  80%

  டூகீ பிஎல் 12000

  ஆண்ட்ராய்டு வி7.0 (நௌகாட்)
  18,035
   எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ்
 • டிஸ்ப்ளே • கேமரா
 • பேட்டரி
 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்
  டூகீ டிஜி 750 price in India
  55%

  டூகீ டிஜி 750

  ஆண்ட்ராய்டு வி4.4.2 (கிட்கேட்)
  N/A
   எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ்
 • டிஸ்ப்ளே • கேமரா
 • பேட்டரி


 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்
  டூகீ டிஜி 500 price in India
  53%

  டூகீ டிஜி 500

  ஆண்ட்ராய்டு வி4.2.2 (ஜெல்லி பீன்)
  N/A
   எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ்
 • டிஸ்ப்ளே • கேமரா
 • பேட்டரி


 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்
  டூகீ டிஜி 330 price in India
  46%

  டூகீ டிஜி 330

  ஆண்ட்ராய்டு வி4.2 (ஜெல்லி பீன்)
  N/A
   எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ்
 • டிஸ்ப்ளே • கேமரா
 • பேட்டரி


 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்
  டூகீ டிஜி 850 price in India
  59%

  டூகீ டிஜி 850

  ஆண்ட்ராய்டு வி4.4 (கிட்கேட்)
  N/A
   எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ்
 • டிஸ்ப்ளே • கேமரா
 • பேட்டரி


 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்
  டூகீ டிஜி 600 price in India

  டூகீ டிஜி 600

  ஆண்ட்ராய்டு வி4.2.2 (ஜெல்லி பீன்)
  N/A
   எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ் • டிஸ்ப்ளே


 • கேமரா • பேட்டரி

 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்
  டூகீ டிஜி 300 price in India
  45%

  டூகீ டிஜி 300

  ஆண்ட்ராய்டு வி4.2.2 (ஜெல்லி பீன்)
  N/A
   எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ்
 • டிஸ்ப்ளே • கேமரா
 • பேட்டரி


 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்
  டூகீ டிஜி 210 price in India
  44%

  டூகீ டிஜி 210

  ஆண்ட்ராய்டு வி4.2.2 (ஜெல்லி பீன்)
  N/A
   எனக்கு தெரிவிக்கவும்
 • பெர்போர்மன்ஸ்
 • டிஸ்ப்ளே • கேமரா
 • பேட்டரி


 • + ஒப்பிட்டு
  முழு விவரக் குறிப்புகள் பார்க்கவும்

  இந்தியாவில் டூகீ மொபைல் விலைப்பட்டியல் (2022)

  இந்தியாவில் டூகீ மொபைல் விலைப்பட்டியல் விலை ஸ்பெக்ஸ் ஸ்கோர்
  டூகீ எஸ்60 லைட் ₹ 18,999 73/100
  டூகீ எஸ்60 ₹ 26,999 75/100
  டூகீ பிஎல் 12000 ₹ 18,035 80/100
  டூகீ டிஜி 750 N/A 55/100
  டூகீ டிஜி 500 N/A 53/100
  டூகீ டிஜி 330 N/A 46/100
  டூகீ டிஜி 850 N/A 59/100
  டூகீ டிஜி 600 N/A N/A
  டூகீ டிஜி 300 N/A 45/100
  டூகீ டிஜி 210 N/A 44/100
  பிரபலமான மொபைல்கள்
  COMPARE
  REMOVE ALL